Werkbezoek

Vandaag de eerste werkbezoeken (na de zomervakantie) gehad met FNP fractie Tytsjerksteradiel.

Eerste bezoek was een enthousiaste ondernemer met goede plannen. We zijn altijd enthousiast en zeggen doen(!) maar wettelijk moet dat ook kunnen. De ondernemer pakt het goed aan door hier en daar eerst goed te informeren. In dit stadium hebben we advies aangegeven welke weg te gaan.

 

Ons tweede bezoek was bij zorgaanbieder 'Wurkmaat' samen met zorgaanbieders 'De Witrik' en 'Ot en Sien'. In 2015 is de invoering van de WMO geweest. Dat betekende al een bezuiniging. De gunning is op dit moment een 'open house' constructie met veel maatwerk en vrijheid om te kiezen. In 2023 komt er een nieuwe gunning. Het voorstel heeft een aantal wijzigingen. De grootste veranderingen 'zorg 68+ apart aanbesteden' één hoofdaanbieder = mogelijkheden naar goedkoper vervoer en lumpsum (= vaste prijs). Waarom deze gedachtegang: de gemeenten 8-K en T-deel willen/moeten € 200.000, - bezuinigen op dit punt. De grootste overschrijding binnen het budget komt door de vergrijzing (en dat is niet alleen bij dagopvang maar daarbij kun je ook denken aan thuiszorg, vervoer etc ). De vraag bij deze nieuwe voorstellen of de vergrijzing en de toenemende aanvraag niet haaks staan op de bezuinigingen? Vragen als: Wat als de grote zorgaanbieder failliet gaat, niet genoeg transparantie, onrust bij doelgroep (tot 68 jaar met de dagopvang en daarna?) en wordt deze groep dan eerder opgenomen in een verpleeghuis, hoeveel stress geeft dit bij de mantelzorgers (thuissituatie) waardoor er weer meer zorg aan huis moet worden geboden.

 

Verplaatsen wij het probleem?

Creëren we een nieuw probleem?

Wat vindt U?2023 FNP Fryslân - Disclaimer