Geen fusie

Gisteravond heeft de FNP met PvdA/GroenLinks, BVNL en VVD een motie ingediend met het verzoek om scenario 1 (rapport Berenschot ).

'Afscheiden, zelfstandig verder' zo gauw mogelijk voor te bereiden om de werkmaatschappij 8 KTD te kunnen ontvlechten.

Met 14 stemmen voor en 8 stemmen (de oplettende lezer ziet één stem te weinig dat was omdat er één raadslid van Pvda/GroenLinks er niet was) tegen is deze motie aangenomen en blijft Tytsjerksteradiel zelfstandig.

In een tweede motie hebben dezelfde partijen het college gevraagd om zo snel mogelijk uiterlijk 23 november 2023 de raad een plan van aanpak voor de ontvlucht van de werkmaatschappij 8 KTD voor te leggen.

 

U kunt dit punt terugkijken op: https://tytsjerksteradiel.bestuurlijkeinformatie.nl/...

 

FNP: "De FNP vraagt al jaren aan de gemeenschap in wat voor gemeente willen we samen nu en in de toekomst wonen? En wat willen we voor onze kinderen achterlaten? Wij willen in een gemeente wonen waar de overheid van het volk is, de faciliteiten dichtbij de gemeenschap staan en waar de samenleving dichtbij de politiek staat. Tytsjerksteradiel voldoet hier volledig aan.Een financieel stabiele gemeente, die groeit en bloeit en samen met de inwoners in actie komt. Dat geeft ruimte voor nieuwe inpretaties, die hand in hand gaan met tradities. We hebben goed onderzoek gedaan naar wat we denken dat nu en in de toekomst het beste is en dat is zelfstandig blijven.

 

We zijn er nog niet, er moet nu heel wat geregeld en herverdeeld worden. We zijn ons ervan bewust dat er van het personeel, dat al onder hoge werkdruk staat, veel wordt gevraagd. Wij wensen hen veel wijsheid toe bij het keuzes waar zij voor komen te staan.2023 FNP Fryslân - Disclaimer