12 juli - Nieuwe wethouders geïnstalleerd

In een extra raadsvergadering van dinsdag 12 juli 2022 zijn drie nieuwe wethouders benoemd. Caroline de Pee uit Franeker (CDA), Berber van Zandbergen uit Mûnein (partijcombinatie PvdA/GL) en Tytsy Willemsma uit Bornwird (FNP) vormen het nieuwe college van wethouders voor Tytsjerksteradiel. 

 

Daarnaast is het raadsbredeprogramma 'Samen in actie voor Tytsjerksteradiel' voorgelegd aan de raad en vastgesteld. 

In dit programma zijn alle overeenkomsten tussen alle partijen (met hier en daar een kleine kanttekening) benoemd. De coalitiepartijen hebben ook het coalitieakkoord ‘Tytsjerksteradiel bloeit' gepresenteerd. 

 

Meer informatie hierover kun je vinden op: https://www.t-diel.nl/nieuw-college-raadsprogramma-en...

 

FNP Tytsjerksteradiel is intens blij met de benoeming van haar eigen wethouder Tytsy Willemsma.

De afgelopen raadsperiode heeft Willemsma haar sporen ruim verdiend.

Wij wensen haar en wethouders Caroline de Pee (CDA) en Berber van Zandbergen (PvdA/GL) goede inzichten en wijsheid toe. 

 

Door het doorschuiven van Berber van Zandbergen, heeft Corien van der Linden de zetel van Berber van Zandbergen (PvdA/GL) in de raad overgenomen. Ook Corien wensen we veel wijsheid. 

 

Inmiddels is ook de portefeuilleverdeling klaar.

Deze informatie vindde u op: https://www.t-diel.nl/portefeuilleverdeling-nieuw-college...

FNP # tytsjerksteradiel # FNP Tytsjerksteradiel    

 

2022 12 07 6

 

 

 

 

 

 

 

2022 12 07 3

 

 

 

 

 

 

2022 12 07 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 FNP Fryslân - Disclaimer