Skriuwer

2022 4 Alex pasfoto

 

 

 

 Skriuwer

 Alex Nijboer

 Wenplak: Sumarreheide

 E-Post: a.nijboer.FNP@t-diel.nl

 Tillefoan: 06 41 38 98 39Portefúljes

Ferkear, ferfier en wettersteat, Jildsaken


Kontaktpersoan foar de doarpen
Hurdegaryp en Feanwâldsterwâl2023 FNP Fryslân - Disclaimer