Ponghâlder

2022 2 Tjikke pasfoto

 

 

 

 Tjikke Krijgsman-Sikkema

 Ponghâlder 

 Wenplak: Gytsjerk

 E-Post: t.krijgsman.FNP@t-diel.nl

 Tillefoan: 06 22 62 74 92

 Portefúljes:
Underwiis, Sport, Kultuer en Rekreaasje
 
Kontaktpersoan foar de doarpen:
Burgum, Oentsjerk, Ryptsjerk ,Wyns/Bartlehiem 
 


2023 FNP Fryslân - Disclaimer