Skriuwer

Sita van der Meulen

De Strânljip 16
9054CX HURDEGARYP
0511 - 431518

sita.van.der.meulen@fnp.frl Foarsitter

Geerling Schippers

06 31 75 29 89 Bestjoer
Rommert Dijk

Fakatuere bestjoer
Oprop bestjoersleden.

2022 FNP Fryslân - Disclaimer