Jild krystpakket fraksje nei FCJT

Ofrûne freedtejûn 18 desimber, wiene Tjikke Krijgsman en Freddy de Haan út namme fan de FNP Tytsjerksteradiel op wurkbesite by de Filmnacht / Krystfeest fan de Federaasje Kristlik Jeugdwurk Tytsjerksteradiel (FCJT). En net samar in wurkbesite mar om de krystpakketten te donearjen, dy't de riedsleden fan 'e FNP fan' e gemeente krigen hawwe, oan dizze organisaasje. Soe, om't dizze aktiviteit annulearre waard, de donaasje gie dochs wol troch.

"Jild krystpakket fraksje nei FCJT" (Piet Reitsma)

De FCJT organisearret foar de jongerein ‘dochmiddeis' en jongereinjûnen foar bern mei bepaalde aktuele tema's, se dogge dat yn nauwe gearwurking mei de gemeente en oare ynstellingen. Koartlyn hat de FCJT har ek ynset foar fûnswinnen foar de itensbank yn Tytsjerksteradiel.

Jild is nedich foar al dizze aktiviteiten. De fraksje fan 'e FNP set it krystkado jierliks ​​om yn jild en dat wurdt dan skonken oan in organisaasje dy't op dat stuit wat ekstra oandacht en jild brûke kin.

Foar mear ynformaasje oer de FCJT ferwize wy jo nei de harren webside: FCJT.NL

 2021 FNP Fryslân - Disclaimer