Tjikke Krijgsman nûmer fjouwerentritich op de list fan de Provinsjale Steaten

34

Sûnt 2018 bin ik riedslid foar de FNP yn Tytsjerksteradiel.

Ik wenje yn Gytsjerk, bin mem fan in dochter en in soan en beppe fan twa famkes.

Yn it deistich libben bin ik medysk pedikuere.

Foarhinne wurke ik yn de soarch.

Ik gean graach it petear oan oer allerhande underwerpen en dat kin ik yn myn hjoeddeistige wurk prachtich kombinearje.

Hjiryn past ek ien fan de fyzjes fan it FNP: midden yn de mienskip!

 

2023 Tjikke

 2023 FNP Fryslân - Disclaimer