“De FNP is de kommende tiid stil”

Yn dizze tiid is it wichtich om de minsken harren wurk dwaan te litten en past it ús ek om stil te wêzen op ús sosjale media.


Klik hjirre  foar mear.


2020 FNP Fryslân - Disclaimer