Kadernota 14 juli

Hjirûnder fine jo de link nei de gemeentlike webside mei dêrop de kadernota hokker 14 july fanôf 11.00o behannele wurdt troch de ried.  

 

 

https://tytsjerksteradiel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b5c60dc2-0281-41f9-96c3-58543b65183d 2022 FNP Fryslân - Disclaimer