Tachtich is prachtich!

FNP FOAR DY!

Jan Jongsma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tachtich is prachtich, seit dizze man.
Hjoed is net allinnich in bysûndere dei om 't der keazen wurde kin foar de gemeenteried, mar dizze jongeman -Jan Jongsma- fiert hjoed syn tachtichste jierdei.  
 
Fannemoarn binne Rommert Dijk en Geerling Schippers by Jan Jongsma op de kofje west om him út namme fan de FNP te lokwinskjen mei dizze bysûndere dei.  
Jan Jongsma is tolve jier -1994 o.m. 2006- riedslid west en is al goed fjirtich jier lid fan de FNP. Alle reden om Jan hjoed yn'e blommen te setten!


2022 FNP Fryslân - Disclaimer