Logo FNP

FNP Tytsjerksteradiel

Frysk

FNP Tytsjerksteradiel

Frysk
09-06-2018 - Ofskied fan wethâlder Geerling Schippers
Op tongersdei 7 juny hat de ried ôfskied naam fan trije wethâlders. Us FNP wethâlder Geerling Schippers hie ek te kennen jûn dat hy graach ophâlde woe.

08-06-2018 - Rommert Dijk en Jan Pieter van der Velde ynstallearre
Nei in ynformearjende en formearjende fase nei de ferkiezingen is de yn Tytsjerksteradiel in koalysje foarme troch CDA, FNP en CU.

26-04-2018 - Algemiene ledegearkomste FNP T'diel
De algemiene ledegearkomste 
is op woansdei 25 april 2018 yn Glinstra State 
te BURGUM hâlden

26-04-2018 - Anje Wester ûnderskieden
Tongersdei 26 april wie der in lintsjesrein yn De Pleats te Burgum

20-04-2018 - Listlûker..... (Ut de Wrotter fan april)
Troch de leden, bestjoer en fraksje bin ik frege om listlûker te wurden. Wat dat krekt ynhâlde soe, wie ik doe noch net hielendal efter.

20-04-2018 - Ofskiedswurd fan Wijbe Postma (Ut de Wrotter fan april)
It like my wol aardich om myn ôfskiedswurd te dielen mei de lêzers fan De Wrotter. In grut tal minsken dy't it heard hawwe, seine dat it de muoite fan it oanhearren wurdich wie, dat sadwaande haw ik de muoite mar naam om it ek oan 'e Wrotterredaksje te stjoeren.

05-04-2018 - Riedsleden ynsward
Op tongerdei 29 maart waarden de nij keazen riedsleden ynsward. Dat barde yn hiel Nederlân dêr't ferkiezingen west hawwe.

25-03-2018 - Utslaggen ferkiezingen 2018
Definitive útslach gemeenteriedsferkiezingen 2018

12-03-2018 - Ferkiezingen 2018!
Der is al hiel wat bart en regele foar de gemeenteriedsferkiezingen 2018!

16-02-2018 - De earstkommende stipefraksje is op TONGERSDEI 5 APRIL 2018.
De earste stipefraksje yn de nije gearstalling is op tongersdei 5 april om 19.30 oere. It sil plak fine yn it gemeentehûs te Burgum, keamer 12.

15-01-2018 - Fotosessy
Omdat der dochs wol fotomateriaal wêze moat foar de ferkiezingskampanje binne de earste sân kandidaten op paad west.

01-01-2018 - LOKKICH NIJJIER!
It bestjoer, de fraksje, ús wethâlder en alle riedskandidaten winskje jim allegearre FOLLE LOK EN SEINE ta!

13-12-2017 - De FNP Tytsjerksteradiel Facebook site fernijd!
De FNP facebook site is fernijd en sil faker brûkt wurde.

10-12-2017 - Noch minder as 100 dagen......
It duorret noch minder as 100 dagen nei de gemeenteriedsferkiezingen fan 21 maart 2018 ta!

27-11-2017 - Piet Reitsma 'Raadslid van de week'
Us fraksjefoarsitter is op it webstek fan Raadslid.Nu útroppen ta 'Raadslid van de week 48'

Argyf
Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)