Logo FNP

FNP Tytsjerksteradiel

Frysk

FNP Tytsjerksteradiel

Frysk
05-04-2018 - Riedsleden ynsward
Op tongerdei 29 maart waarden de nij keazen riedsleden ynsward. Dat barde yn hiel Nederlân dêr't ferkiezingen west hawwe.

25-03-2018 - Utslaggen ferkiezingen 2018
Definitive útslach gemeenteriedsferkiezingen 2018

12-03-2018 - Ferkiezingen 2018!
Der is al hiel wat bart en regele foar de gemeenteriedsferkiezingen 2018!

16-02-2018 - De earstkommende stipefraksje is op TONGERSDEI 5 APRIL 2018.
De earste stipefraksje yn de nije gearstalling is op tongersdei 5 april om 19.30 oere. It sil plak fine yn it gemeentehûs te Burgum, keamer 12.

15-01-2018 - Fotosessy
Omdat der dochs wol fotomateriaal wêze moat foar de ferkiezingskampanje binne de earste sân kandidaten op paad west.

01-01-2018 - LOKKICH NIJJIER!
It bestjoer, de fraksje, ús wethâlder en alle riedskandidaten winskje jim allegearre FOLLE LOK EN SEINE ta!

13-12-2017 - De FNP Tytsjerksteradiel Facebook site fernijd!
De FNP facebook site is fernijd en sil faker brûkt wurde.

10-12-2017 - Noch minder as 100 dagen......
It duorret noch minder as 100 dagen nei de gemeenteriedsferkiezingen fan 21 maart 2018 ta!

27-11-2017 - Piet Reitsma 'Raadslid van de week'
Us fraksjefoarsitter is op it webstek fan Raadslid.Nu útroppen ta 'Raadslid van de week 48'

19-11-2017 - Piet Reitsma keazen as lid fan it AB Raadslid.Nu
Sneon 18 novimber waard ús fraksjefoarsitter en listlûker Piet Reitsma yn Zeist yn it Algemien bestjoer fan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.Nu beneamd.

22-10-2017 - Lokwinsk foar “De Hoop”, Sumar
De koarnmûne ‘De Hoop’ yn Sumar fierde twa wike ferlyn har 150-jierrich (!) bestean.
Dat wie reden genôch foar de FNP-fraksje om dêr omtinken oan te jaan.

01-10-2017 - Nije listlûker en list bekend
Freedtejûn - 29 septimber 2017 - hawwe de leden fan de FNP-ôfdieling Tytsjerksteradiel - yn in algemiene ledegearkomste yn It Maskelyn yn Hurdegaryp - ûndersteande kandidatelist foar de gemeenteriedsferkiezingen fan woansdei 21 maart 2018 fêststeld.

19-09-2017 - Frijheid
In wâldman joech ris op de fraach wat dan wol frijheid wie it krûdige antwurd: "Dat ik op myn eigen hiem pisje kin."

19-09-2017 - Aldtsjerk Foarút
Yn 'e riedsgearkomste fan 13 july l.l. is de notysje ynspraak en oerlis Aldtsjerk Foarút behannele.

19-09-2017 - Polityk jier 2017- 2018 fan start
Op freedtejûn 1 septimber is mei in gearkomste yn Wommels it politike 'jier' iepene.

Argyf
Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)